Disclaimer

Algemeen

Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt spant zich in om de informatie op de applicatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de applicatie geen rechten worden ontleend. Door deze applicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van "Bosos" is voor eigen rekening en risico. Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze applicatie, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de applicatie te kunnen raadplegen uit.

Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt behoudt zich het recht voor de applicatie naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt, aangeboden informatie op de site van Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Auteursrecht

Op de applicatie rust een auteursrecht van Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy

Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt respecteert de privacy van de gebruikers van deze applicatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toegang

Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar applicatie of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt de toegang tot de applicatie monitoren.

Neem contact op