Bosos uitproberen?


Vraag een proeflicentie aan
Uitproberen van BOSOS niet nodig?
Direct een licentie aanvragen

Vraag een proeflicentie aan


School gegevens 
Naam school *
Plaats *
Telefoon *

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie
* verplicht

Koppeling met Parnassys
Scholen die met Parnassys werken kunnen gebruik maken van de koppeling met BOSOS. Vanuit Parnassys kan men rechtstreeks naar BOSOS en de gegevens van groepen en leerlingen worden direct vanuit Parnassys in BOSOS gezet.
De koppeling met Parnassys is niet beschikbaar gedurende de proeflicentie.

Invoer gegevens
De proeflicentie biedt de mogelijkheid maximaal 10 gebruikers in te voeren. Er staan 50 testleerlingen in. Die gegevens kunnen worden bewerkt en de namen kunnen worden gewijzigd in gegevens van de kinderen van school. Dit is bedoeld om te laten zien hoe dat gaat in BOSOS.
De observatiegegevens kunnen niet worden meegenomen in de echte licentie. Observaties kunnen wel worden geprint voordat de gegevens uit de proefperiode worden verwijderd.

Na ontvangst van deze aanvraag zullen wij de gegevens z.s.m. invoeren in BOSOS. U kunt BOSOS op proef uitproberen gedurende drie maanden. Daarna krijgt u de vraag of u de proeflicentie om wilt zetten in een licentie. Wanneer u tevreden bent gaat de licentie in. U ontvangt dan het aanvraagformulier daarvoor. Wanneer u niet tevreden bent wordt de licentie zonder kosten beëindigd.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1

De doelgroep van BOSOS

BOSOS is ontwikkeld voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Het programma kent vier verschillende soorten gebruikers die binnen de scholen werkzaam zijn. Aan die personen worden door de school allemaal afzonderlijke rechten toegekend waarmee ze kunnen werken in BOSOS. De doelgroep van BOSOS bestaat uit onderstaande gebruikers.
1. De leerkracht

De leerkracht is de enige die in het leerling dossier werkt. Wanneer er sprake is van een duobaan krijgen beide leerkrachten toegang tot de gegevens van die groep. Zij moeten goed duidelijk kunnen maken waar de verschillen in opvattingen zitten over de betreffende leerling en moeten wel goed afstemmen hoe hun aanpak eruit gaat zien. Heeft een leerkracht meerdere groepen dan wordt hij aan al die leerlingen gekoppeld.

2. De intern begeleider

De intern begeleiders kunnen meekijken in de dossiers. Zij kunnen er geen veranderingen in aanbrengen en kunnen dus geen dossiers bewerken zoals de leerkrachten. De ib-er kan wel per mail reageren op de observaties en krijgt via de mail door wanneer een observatie is afgehandeld.

3. De directie

De directie kan meekijken in de dossiers. Voor de directies zijn met name de rapportages op groeps- en schoolniveau van belang. Zij kunnen de dossiers niet bewerken en hebben geen mailfunctie. Het gaat alleen om de inzage in de gegevens.

4. De beheerder

Per school wordt een beheerder benoemd. Die kan gedurende het schooljaar wijzigingen doorvoeren in de groepen, de leerlingen en de gebruikers. De beheerder heeft verder geen toegang tot de leerling dossiers.

5. Inzichtelijk voor...

De beheerder kan in overleg met de betrokkenen personen toevoegen die ook belang hebben bij het inzien van de resultaten van de observaties:

  • De leerkracht van groep 3. Deze kan dan zien hoe zijn groep aan het begin van groep 3 ervoor staat.
  • De leidster van de peuterspeelzaal. Zij kan dan zien, hoe bepaalde leerlingen die zij op de peuterspeelzaal heeft begeleid, nu in groep 1 functioneren.
  • Anderen. De school kan zelf bepalen of en wie ook in het programma toegevoegd kan worden.
Zij kunnen niet in het programma werken en hebben ook geen mailfunctie.