Direct naar

Inloggen gebruikers
BOSOS uitproberen?
Vraag een licentieovereenkomst aan
Demo starten

Opslaan van gegevens van de uitgestroomde leerlingen

Binnen BOSOS worden de gegevens van de uitgestroomde peuters/kleuters bewaard in de groep uitgestroomd... lees verder

Opslaan van gegevens van de uitgestroomde leerlingen

Binnen BOSOS worden de gegevens van de uitgestroomde peuters/kleuters bewaard in de groep uitgestroomd. De beheerder heeft toegang tot deze groep, die terug te vinden is onder het kopje groep bij het leerlingen/ kinderen tabblad. BOSOS heeft tot nu toe alle gegevens altijd bewaard maar dat gaat per 1 januari 2019 veranderen! De gegevens worden vanaf deze datum nog maar drie jaar bewaard! Dit betekent dat de gegevens indien nodig opgeslagen moeten worden zodra de peuter/kleuter binnen BOSOS is uitgestroomd.

Zodra de peuter/kleuter uit het systeem gaat, kan de beheerder een PDF bestand maken van alle gegevens. Dit bestand kan dan worden opgeslagen bij het dossier van de leerling. Dit gaat als volgt:

 • Klik op de naam van de peuter/kleuter
 • Rechts staat: Wat wilt u doen?
 • Klik op printbare versie actueel/archief
 • Klik op alles selecteren
 • Printversie PDF

Op 1 januari 2019 zullen alle gegevens tot en met het schooljaar 2014-2015 definitief worden vernietigd. Vanaf 1 augustus 2019 zullen wij ieder schooljaar de gegevens ouder dan drie schooljaren definitief verwijderen. Dit betekent voor 1 augustus 2019 dat de gegevens van schooljaar 2015-2016 aan de beurt zijn.

Wij zullen u als gebruiker ieder schooljaar op tijd informeren zodat u op tijd de gegevens kan opslaan!

Belangrijke mededeling

Met ingang van 1 augustus 2015 is er een samenwerkingsverband tussen de Onderwijspraktijk Harry Janssens en de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt... lees verder

Belangrijke mededeling

Met ingang van 1 augustus 2015 is er een samenwerkingsverband tussen de Onderwijspraktijk Harry Janssens en de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt.

Alle werkzaamheden rond BOSOS en BOSOS2tot4 wat betreft de proeflicenties en licenties worden door Ellen Voogt uitgevoerd. Ook al je technische en inhoudelijke vragen kun je aan Ellen stellen (zie contactgegevens). Harry blijft nauw betrokken bij alles wat met de programma's te maken heeft.

Voor het scholings- en begeleidingsaanbod op het gebied van kleuters, peuters, BOSOS en BOSOS2tot4 kun je zowel bij de Onderwijspraktijk Harry Janssens als bij de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt terecht.

Belangrijk voor nieuwe licenties van ParnasSys-gebruikers

De Peuter-Kleuterpraktijk heeft voor BOSOS een administratieve koppeling met Parnassys. De ontwikkeling daarvan heeft niet geleid tot een kostenverhoging voor... lees verder

Belangrijk voor nieuwe licenties van ParnasSys-gebruikers

De Peuter-Kleuterpraktijk heeft voor BOSOS een administratieve koppeling met Parnassys. De ontwikkeling daarvan heeft niet geleid tot een kostenverhoging voor de scholen. Dat zal ook niet gebeuren. Maar voor deze koppeling moeten wij, ondanks dat BOSOS alleen voor groep 1 en 2 is, ook nog eens € 0,05 voor alle leerlingen van de hele school afdragen. Dus een school met 250 leerlingen kost ons € 12,50 afdracht aan Parnassys. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 komen die kosten voor rekening van de school. Wij denken dat de extra service van de koppeling wel tegen de kosten opweegt. De school kan er natuurlijk altijd voor kiezen geen gebruik te maken van de koppeling als de prijsverhoging een probleem is. De gegevens kunnen dan handmatig worden ingevoerd en verder werkt alles hetzelfde.

Bosos 2-4 voor peuters

Al op de peuterspeelzaal en in het kinderdag- verblijf wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op alle gebieden. Daarom is het belangrijk dat...  lees verder

www.bosos2tot4.nl

Demo

 1. Agenda
 2. Overzichtsblad
 3. Startgegevens
 4. Wennen
 5. 4 jaar en 3 maanden
 6. 4 jaar en 6 maanden
 7. 4 jaar en 9 maanden
 8. 5 jaar
 9. Oktober groep 2
 10. November groep 2: verwachtingskaart
 11. Januari groep 2
 12. April groep 2
 13. Eind groep 2
 14. Gegevens voor leerkracht groep 3
 15. Rapportages
 16. Rapportage 4 jaar en 3 maanden
 17. Analyse van de rapportages
Uitproberen van BOSOS niet nodig?
Direct een licentie aanvragen

Vraag een proeflicentie aan


School gegevens 
Naam school *
Plaats *
Telefoon *

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie
* verplicht

Koppeling met Parnassys
Scholen die met Parnassys werken kunnen gebruik maken van de koppeling met BOSOS. Vanuit Parnassys kan men rechtstreeks naar BOSOS en de gegevens van groepen en leerlingen worden direct vanuit Parnassys in BOSOS gezet.
De koppeling met Parnassys is niet beschikbaar gedurende de proeflicentie.

Invoer gegevens
De proeflicentie biedt de mogelijkheid maximaal 10 gebruikers in te voeren. Er staan 50 testleerlingen in. Die gegevens kunnen worden bewerkt en de namen kunnen worden gewijzigd in gegevens van de kinderen van school. Dit is bedoeld om te laten zien hoe dat gaat in BOSOS.
De observatiegegevens kunnen niet worden meegenomen in de echte licentie. Observaties kunnen wel worden geprint voordat de gegevens uit de proefperiode worden verwijderd.

Na ontvangst van deze aanvraag zullen wij de gegevens z.s.m. invoeren in BOSOS. U kunt BOSOS op proef uitproberen gedurende drie maanden. Daarna krijgt u de vraag of u de proeflicentie om wilt zetten in een licentie. Wanneer u tevreden bent gaat de licentie in. U ontvangt dan het aanvraagformulier daarvoor. Wanneer u niet tevreden bent wordt de licentie zonder kosten beëindigd.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1
BOSOS eerst uitproberen?
Vraag een proeflicentie aan

Vraag een licentie aan


School gegevens 
Naam school *
Naam directeur *
Telefoon *
BRIN nummer *
Aantal kinderen
(verwachte aantal kinderen in groep 1 en 2 in schooljaar 2023-2024)

bezoekadres
Adres *
Postcode *
Plaats *
postadres (indien anders dan bezoekadres)
Postadres
Postcode
Plaats
factuur gegevens (indien anders dan school)
factuur t.n.v.
factuuradres
Postcode
Plaats

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie

Samenwerking met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven die gebruik maken van "BOSOS 2 tot 4"

Indien u samenwerkt met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven die gebruik maken van "BOSOS 2 tot 4" kunt u hier de namen van deze organisaties opgeven. Doordat de samenwerking bij ons bekend is kunnen eindrapportages automatisch worden overgedragen aan uw school.

Namen PSZ/KDV

Scholing Bosos
Deelname scholing op locatie
Aantal deelnemers
Scholing op locatie eigen school
Wij maken op basis van uw wensen dan een offerte

Tekenbevoegheid licentieovereenkomst

De licentie overeenkomst wordt per mail toegestuurd. Wij vragen een akkoordverklaring per mail van degene die daartoe bevoegd is.

Naam tekenbevoegde *
E-mail tekenbevoegde *
* verplicht
Parnassys

Scholen die met Parnassys werken kunnen gebruik maken van de koppeling met BOSOS. Vanuit Parnassys kan men rechtstreeks naar BOSOS en de gegevens van groepen en leerlingen worden direct vanuit Parnassys in BOSOS gezet. Wij melden de school aan in Parnassys en de school kan vervolgens de koppeling activeren.
De koppeling met Parnassys is niet beschikbaar voor SBO scholen.

Koppeling Parnassys (maakt gebruik van de koppeling met Parnassys)

Na ontvangst van deze gegevens zullen wij uw schoolgegevens z.s.m. invoeren in BOSOS. Wij sturen u per mail de licentieovereenkomst en na ontvangst van de akkoordverklaring kan uw school gebruik maken van de licentie.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1

1.  Agenda

Aan het begin van de maand ontvangt de leerkracht een mail met een agenda. Daarin staan de namen van de kinderen die geobserveerd moeten worden.

2.  Overzichtsblad

Op het overzichtsblad staan de namen van alle kinderen en alle acties die je moet doen in groep 1 en 2. Je kunt kiezen tussen observaties, Cito scores en verwachtingskaart. Rode bolletjes: de observaties moeten nog worden gedaan Groene bolletjes: de observaties zijn afgerond.

3.  Startgegevens

Het dossier van Thijs Wenking. De startgegevens die van belang zijn voor Thijs en van invloed kunnen zijn op het lesgeven worden ingevoerd door de leerkracht.

4.  Wennen

Wennen.  Klik de specificatie aan die past bij de leerling. Bij twijfel of het is niet goed: laat het hokje open en als de observatie is voltooid dan verschijnt in het oranje de tekst "gericht volgen". Die punten gaan mee naar de tweede observatie "wennen". Als het goed gaat wordt het hokje aangevinkt en verdwijnt de tekst. Er zijn dan geen actiepunten meer.

5.  4 jaar en 3 maanden

4 jaar en 3 maanden: Deze observatie is heel belangrijk om het startniveau van de leerling vast te leggen. Is alles goed: zet een vinkje in de blauwe balk en alle specificaties worden automatisch aangevinkt. Is niet alles goed dan kruis je alleen de specificaties aan die goed zijn, de andere hokjes laat je open. Rond de observatie af. Achter de specificaties die niet zijn aangevinkt staat nu in het oranje "gericht volgen". Daar let je de komende drie maanden extra op. Bij deze observatie doen we gezien zijn leeftijd nog geen vergelijking met de Cito scores.

6.  4 jaar en 6 maanden

4 jaar en 6 maanden: Vink weer aan wat goed is. Is de specificatie waar "gericht volgen" achter staat nu goed dan vink je het aan en dan verdwijnt de tekst. Is het nog niet goed dan laat je het zo staan. Rond de observatie af. Het oranje "gericht volgen" wordt rood "actie gewenst". Onderdelen van de 4.6 observatie die nog niet goed zijn daar staat weer "gericht volgen "achter. Ga naar het overzichtsblad en vul voor Thijs zijn Cito scores in. Als de Cito uitslagen bekend zijn kan op het overzichtsblad in 1 keer alles achter elkaar worden ingevuld. Vergelijk de Cito uitslag met de uitkomsten van de observatie. Komen ze overeen dan vink je "ja" aan. Komen ze volgens jou niet overeen dan vink je "nee" aan. Dan verschijnt een ruimte voor een toelichting voor taal en één voor rekenen, afhankelijk van wat je hebt aangevinkt.

7.  4 jaar en 9 maanden

4 jaar en 9 maanden: Zelfde werkwijze van observeren. Er zijn geen nieuwe Cito uitslagen.

8.  5 jaar

5 jaar: Een belangrijke observatie. Hierin wordt de ontwikkeling van Thijs weergegeven na 1 jaar school. Wat betreft de observatie is het dezelfde werkwijze als eerder beschreven. Onderaan de lijst staan de risicofactoren voor leesproblemen en dyslexie. Als hier onderdelen niet goed van zijn dan moet er extra worden gelet op de ontwikkeling van de lees- en spellingvoorwaarden. Doe hier weer een vergelijking met de Cito scores. Ga naar het overzichtsblad, klik op "Cito scores" en vul de uitslagen in. Ga die vergelijken met de observatie. Die komen nu overeen.

9.  Oktober groep 2

Oktober groep 2: Nu gaan de observaties niet meer volgens de leeftijd van de leerling maar op maand. Dit om zicht te krijgen op de ontwikkeling richting de einddoelen van groep 2.

10.  November groep 2: verwachtingskaart

November groep 2: verwachtingskaart: Ga naar het overzichtsblad. Klik op "verwachtingskaart". Klik op de naam van de leerling. Vink aan wat van toepassing is en geef eventueel een toelichting. Op het overzichtsblad zijn de uitkomsten van de verwachtingskaart van alle leerlingen zichtbaar.

11.  Januari groep 2

Januari groep 2: Vul de observatie op de bekende wijze in. Ga naar het overzichtsblad. Vul de Cito scores in. Vergelijk de uitkomsten met de observatie. Die komen voor Thijs overeen.

12.  April groep 2

April groep 2: Alleen de onderdelen die gericht gevolgd moeten worden of waarvoor actie gewenst is, zijn nu zichtbaar. De punten die dan nog overblijven zijn specifieke actiepunten tot aan de overgang naar groep 3.

13.  Eind groep 2

Eind groep 2: Dit is een nieuwe observatie die voor alle leerlingen gelijk is. Dat is van belang voor de leerkracht van groep 3 want het is bedoeld als overdrachtsformulier. De leerkracht van groep 3 ziet direct waar extra aandacht aan besteed moet worden. Het is ook weer tijd voor een Cito vergelijking. De leerkracht was verbaasd door de uitslag: zie toelichting.

14.  Gegevens voor leerkracht groep 3

Gegevens voor leerkracht groep 3: Net als bij de startgegevens worden de specifieke aandachtspunten van Thijs beschreven.

15.  Rapportages

Rapportages: Wil je een overzicht van je groep dan maak je een rapportage. Daaruit kun je afleiden of de aandachtspunten aan de individuele leerlingen liggen of aan je aanbod.

16.  Rapportage 4 jaar en 3 maanden

17.  Analyse van de rapportages

Analyse van de rapportages: Je kunt de rapportages verder analyseren. Op basis daarvan kun je eventueel groepjes maken. Op de lijst zie je in één oogopslag bijvoorbeeld hoe "ritme klappen" gaat in groep 1B. Staat er een observatietermijn achter de naam van de leerling, dan beheerst hij dat sindsdien. Staat er niets achter dan beheerst de leerling het nog niet. Dan kun je een kleine kring maken van leerlingen die "ritme klappen" nog niet beheersen en kun je hen extra aanbod geven.

BOSOS, het ontwikkelingsvolgmodel voor groep 1 en 2


In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

Precies wat BOSOS doet!

De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer hij de leerling in de gaten moet houden of wanneer hij in actie moet komen. De intern begeleider kan de leerkracht daarin volgen en indien nodig adviseren en begeleiden. Zo komt de individuele leerling goed tot zijn recht maar zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.
Waar staat BOSOS voor?


Het BOSOS kleuterobservatiesysteem bestaat al heel lang. Het is in 1994 ontwikkeld in het kader van de zorgverbreding in Spijkenisse. BOSOS betekende toen Basis Onderwijs Speciaal Onderwijs Spijkenisse.
De term "BOSOS" is eigenlijk wel een begrip geworden en daarom hebben we die term gehandhaafd maar de letters hebben een nieuwe betekenis gekregen, aangepast aan deze tijd.

 • Beredeneerd aanbod
 • Observeren
 • Signaleren
 • Opbrengst gericht
 • Specifiek voor jouw praktijk

Dus het doel van BOSOS is: komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart brengen die specifiek zijn voor jouw praktijk. Zo kun jij als leerkracht je leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en aan de mogelijkheden van de klas.

Het systeem is geheel vernieuwd en de papieren versie is een modern webbased programma geworden waar je op iedere plek met toegang tot internet mee kunt werken. Het sluit volledig aan bij alle actuele ontwikkelingen in groep 1 en 2.
Waar bestaat BOSOS uit?


 • de ontwikkelingslijnen van groep 1 en 2, zoals beschreven bij de BOSOS-kleuterobservatie in de eerste versie;
 • de tussendoelen groep 1 en 2, zoals beschreven bij SLO;
 • de relatie met Cito;
 • de relatie met dyslexieprotocol.
 • de relatie met dyscalculieprotocol.

Deze vijf elementen zijn in BOSOS aan elkaar gekoppeld, zodat de leerkracht alle gegevens van de leerling bij elkaar heeft.De uitgangspunten van BOSOS


In de eerste twee jaren van de basisschool wordt de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. BOSOS wil dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart gebracht wordt en integreert daarom de diverse zorgonderdelen.

 • Observaties gebaseerd op de leerlijnen van SLO
 • Uitwerking op basis van de 5 hoofdontwikkelingslijnen voor kleuters
 • Integratie van Cito in het programma
 • De leeropbrengsten op groepsniveau eenvoudig zichtbaar gemaakt
 • Duidelijke groepsoverzichten als basis voor groepsplannen
 • De zorg duidelijk zichtbaar voor leerkrachten,intern begeleider,directie en ouders
 • Duidelijk beleid bij overgang naar groep 3
 • Zelf samen te stellen digitaal rapport

Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen namen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn.

De kosten van het programma vindt u achter het tabblad 'deelname'.

Wij hopen dat BOSOS een creatieve manier is om de zorg in groep 1 en 2 vorm te geven en optimale zorg voor de leerlingen van groep 1 en 2 te realiseren.

Ellen Voogt en Harry Janssens